Cybersecurity: Kunnen we onze weerbaarheid vergroten met een digitale geweldsinstructie?

Kunnen we onze weerbaarheid verhogen met een digitale geweldsinstructie?

Met de hoge graad van digitalisering en de open economie van Nederland is veiligheid in cyberspace van het grootste belang. In de klassieke opvatting over veiligheid is het de taak van de overheid die veiligheid te bieden. Maar het digitale domein is grotendeels privaat terrein en daarom is die klassieke rol losgelaten voor een groeiende en intensieve publiek-private samenwerking. De regelgeving is echter nog niet zover. Want private partijen moeten vooralsnog wél lijdzaam toezien wanneer hun cyber-veiligheid, of die van hun klanten, wordt bedreigd. De overheid is vanuit haar geweldsmonopolie zelfstandig onvoldoende weerbaar. Wordt het niet tijd voor een geweldsduopolie, en hoe moet die eruit zijn? Hoe verhoudt zich dat tot privacy? Wat zijn de bevoegdheden van wie en hoe zien de waarborgen eruit?

Sprekers zijn:

 

Inge Philips-Bryan
Partner Deloitte Cyber Risks Services, eerder werkzaam voor de AIVD en de politie (tot 2016 plv Hoofd Nationale Recherche belast met High Tech Crime). In 2017 uitgeroepen tot ‘ICT Personality of the Year’ door branchevereniging Nederland ICT. 

Er is meer aandacht en budget voor cyber security (denk aan de Cyber Security Agenda) en een expliciet publiek-private aanpak. Maar hoe verhoudt zich dat tot het geweldsmonopolie? Waarom was dat ook weer? En wat is het dilemma daarvan in het digitale domein?

 

Jeremy Butcher 
CTO Fox-IT 

Wat zijn de grootste bedreigingen voor vitale functies en voor bedrijven en waar komen die vandaan? De typische verdedigingslinies en afspraken met de overheid? Hoe kan NL nog weerbaarder gemaakt worden? Dhr Butcher belicht de technisch-instrumentele invalshoek gericht op de praktijk: hoe kunnen we effectiever optreden bij moderne wetgeving, en wat is het effect daarvan op weerbaarheid/ opsporing/ incident response?

 

Prof. Dr. Paul Ducheine
Brigade-generaal en hoogleraar cyber operaties (Nederlandse Defensie Academie), bijzonder hoogleraar in het recht van militaire cyber operaties (UvA).

Hoe zou het klassieke geweldsmonopolie opgerekt kunnen worden om ook met private inzet onze weerbaarheid te vergroten? Wat zijn de opties en wat zijn de bezwaren? Hoe verhoudt de NL wetgeving op dit vlak zich tot andere landen?

 

De Tweede Kamerleden Antoinette Laan (cybersecurity), Tobias van Gent (juridische aspecten), Martin Wörsdörfer (digitalisering) en Jan Middendorp (digitalisering bij de overheid) zullen aanwezig te zijn om een reflectie te geven op de inbreng van zowel de sprekers als de zaal. De bijeenkomst zal gemodereerd worden door Hugo Bellaart, binnen EZI verantwoordelijk voor het thema Innovatie (zowel digitaal als offline).

 

De bijeenkomst is - zoals alle bijeenkomsten van het Thematisch Netwerk EZ & Innovatie: open. Dit betekent dat je geen lid hoeft te zijn van de VVD om naar onze bijeenkomsten te komen. Breng dit event dus onder de aandacht van andere geïnteresseerden, bedankt!

 

Je kunt je aanmelden via mijnvvd. Ook niet-VVD-leden kunnen via deze pagina een account aanmaken en zich aanmelden. (Je wordt hierdoor geen VVD lid!)

 

Praktisch 

Inloop: 15:30 uur
Start programma: 16:00 uur
We sluiten af met een drankje, tot uiterlijk 19:00u. (We hopen dat je mee gaat naar de Networking Reception.)
Locatie: HSD Campus, zaal: Innovation room 1, Wilhelmina van Pruisenweg 104, Den Haag

Speakers

Prof. Dr. Paul Ducheine
Prof. Dr. Paul Ducheine
Jeremy Butcher
Jeremy Butcher