Financiële ondersteuningsmogelijkheden door RVO

open

In vogelvlucht worden een aantal financierings- ondersteuningsinstrumenten van RVO ( w.o. garanties, Innovatiekrediet, Vroege Fase financiering, financieringsregelingen t.b.v. internationalisatieactiviteiten, seed capital regeling ) besproken. Specifiek zal ingegaan worden op de mogelijkheden van Horizon 2020 voor ondernemers, waar de kansen liggen in dit Europese programma voor onderzoek en innovatie. In Horizon 2020 is specifiek aandacht voor veiligheidsonderzoek en zijn er speciale financieringsinstrumenten voor het bedrijfsleven.

Speakers

Paul Kruis (RVO- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Paul Kruis (RVO- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)