Financiële ondersteuningsmogelijkheden door RVO

open

In vogelvlucht worden een aantal financierings- ondersteuningsinstrumenten van RVO ( w.o. garanties, Innovatiekrediet, Vroege Fase financiering, financieringsregelingen t.b.v. internationalisatieactiviteiten, seed capital regeling ) besproken. Specifiek zal ingegaan worden op de mogelijkheden van Horizon 2020 voor ondernemers, waar de kansen liggen in dit Europese programma voor onderzoek en innovatie. In Horizon 2020 is specifiek aandacht voor veiligheidsonderzoek en zijn er speciale financieringsinstrumenten voor het bedrijfsleven.

Speakers

Paul Kruis (RVO- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Paul Kruis (RVO- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Cybers Security Week is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies.
Read our privacy and cookie policy for more information.

 Close